เครื่องวัดความดัน

BPS001 : เครื่องวัดความดันโลหิต วัดอัตราการเต้นหัวใจ ดิจิตอล Digital Wrist Blood Pressure Monitor & Heart Beat Meter

H005 : เครื่องวัดความดันโลหิต แบบรัดแขน Auto Upper Arm Blood Pressure Heartbeat Pulse Monitor

BPS005 : เครื่องวัดความดันโลหิต แบบรัดข้อมือ Wrist Blood Pressure Monitor Meter Sphygmomanometer

BPS008 : เครื่องวัดความดันโลหิต รัดต้นแขน Upper Arm Blood Pressure Monitor Meter Sphygmomanometer

BGT015 SOFT 100 เข็มเจาะ หัวเข็มเจาะเลือดสเตอริไลซ์ขนาด28 กรัม ใช้สำหรับตรวจน้ำตาลในเลือด บรรจุ 100 เข็ม

SMA005 เครื่องตรวจสภาพผิว ตรวจเช็คสภาพผิว เครื่องวัดความชุ่มชื้นผิว Digital Skin Facial Face Moisture Oil Analyzer Monitor Tester Beauty

BPS011 เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดความดันชนิดพันที่แขน Yuyue Electronic Blood Pressure Monitor YE610A

TER028 เครื่อง วัดอุณหภูมิ เครื่องวัดไข้ เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟราเรด Yuyue Infrared Ear Thermomiter YHT102